0

6 ข้อในการทำบทความ seo ให้ติดอันดับ มีวิธีการอย่างไรบ้าง

Posted on

การรับทำ seo ในยุคนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญ เพราะการทำแบบนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ได้มีการรับชม และถูกค้นหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการทำบทความให้ติดอันดับก็มี 6 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1.ดูคีย์เวิร์ด การทำ seo ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็น keyword เดียวกันกับเว็บไซต์หลักเสมอไป แต่ควรที่จะเลือก keyword ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของบทความที่จะเขียนมากกว่า 2.ตั้งหัวข้อ การตั้งหัวข้อควรจะตั้งให้เกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะเขียนลงไปในบทความ และควรตั้งให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักด้วยรวมไปถึงควรเพิ่มคำถามหรือปัญหาลงไปให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 3.วางโครงสร้างก่อน การวางโครงสร้าง ควรที่จะวางให้เหมาะกับประเด็นที่ต้องการเขียนลงไปก่อน และควรที่จะเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความสำคัญจากมากไปน้อย...