Загальні відомості про діяльність АУЕЛБУ

Громадська організація «Асоціація учасників електронного бізнесу України» (Асоціація УЕЛБУ) була заснована в травні 2008 року в м. Києві. Асоціація діє як недержавна некомерційна організація, і є добровільним об’єднанням суб’єктів підприємницької діяльності і інших юридичних осіб, які ведуть свій бізнес в галузі інформаційних технологій, з метою формування в Україні соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що сприяє розвитку і вдосконаленню українського сегменту інформаційної мережі Інтернет. Асоціація УЕЛБУ здійснює вироблення рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку сучасних інформаційних програмних продуктів і технологій, сприяє організації діалогу представників бізнесу і державних структур з метою національного розвитку ринку інформаційних технологій як однієї з пріоритетних галузей економіки України.

Основними завданнями Асоціації є об’єднання конструктивних зусиль членів Асоціації для прогресивного розвитку і вдосконалення в області інформаційних, високотехнологічних і наукових технологій, вплив на вироблення представницькими і виконавчими органами влади України політики щодо сфери електронної комерції, що відповідає інтересам ринку інформаційних технологій, забезпечення економічних і правових гарантій діяльності ІТ — компаній, сприяння їх продуктивній реалізації.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до потреб спільноти учасників електронного бізнесу України через свої комітети, а також організовує обмін досвідом у сфері інформаційних технологій і надає допомогу у встановленні ділових контактів шляхом проведення конференцій, круглих столів, семінарів, загальних інформаційних зустрічей. Вони забезпечують членам Асоціації можливість не лише зробити внесок у розвиток електронного бізнесу в Україні, а й розвивати мережу ділових контактів.

Комітети Асоціації учасників електронного бізнесу України об’єднують представників електронного бізнесу та електронної комерції для обговорення та вирішення питань у сфері їх інтересів, а також визначення загальної стратегії і позицій рішення на основі виявлених проблем.

На даний момент у складі Асоціації сформовані такі комітети:

 • Комітет по роботі з державними органами
 • Комітет з питань електронної комерції
 • Комітет з питань мобільної комерції
 • Комітет небанківських платіжних систем
 • Комітет з питань інтелектуальної власності
 • Комітет з питань юридичної підтримки

Найбільш важливим завданням діяльності комітетів Асоціації УЕЛБУ є захист прав і законних інтересів організацій — членів, що ведуть комерційну діяльність на ринку Інтернет — послуг, надання консультативних, інформаційних та організаційних послуг з регулювання правомірної діяльності, розробляються конкретні рекомендації для розвитку та впровадження інформаційних технологій через вдосконалення систем правового і соціально-економічного регулювання. Багато уваги приділяється питанням оподаткування юридичних осіб що працюють на ринку Інтернет — послуг, правових аспектів ведення фінансової діяльності в мережі Інтернет. При необхідності правління Асоціації вступає у взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, щоб захищати права учасників електронного бізнесу України.

Стаючи членом Асоціації, компанія отримує деякі переваги:

 • Розвиток активній позиції безпосередніх гравців електронного бізнесу і комерції в спільному вирішенні задач, можливість обміну досвідом, спілкування з колегами, налагодження ділових контактів.
 • Можливість розвивати перспективні напрямки ІТ галузі.
 • Позиціювання іміджу — членство в Асоціації це показник статусу і позиції, професіоналізму, авторитетності і доброчесності компанії.
 • Зниження витрат на PR, маркетинг, участь у роботі круглих столів, провідних виставках і конференціях.
 • Лобіювання інтересів компанії: організація діалогу з органами державної влади та місцевого самоврядування на загальних зборах членів Асоціації та спеціальних форумах.
 • Можливість участі в обговоренні та розробці проектів законодавчих актів у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях науки, а також проектів нормативних актів Уряду України та центральних органів виконавчої влади.

У межах своєї компетенції Асоціація учасників електронного бізнесу України активно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою координації законотворчої діяльності суб’єктів національної програми розвитку інформаційного суспільства, для створення єдиної правової основи щодо реалізації політики держави в галузі електронної торгівлі. Для реалізації статутних цілей Асоціації та підтримки професійних інтересів своїх членів, Асоціація вступила до складу громадської колегії при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також є членом Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України. Налагоджено взаємозв’язку з Департаментом інформатизації Національного Банку України, Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ, Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету ДПС України.

З метою формування механізмів розробки та реалізації програми розвитку інформаційного суспільства України, на засіданнях Асоціації виробляються основні пріоритетні напрямки правомірної діяльності компаній, що працюють на українському ринку Інтернет, розглядаються завдання сталого соціального та економічного характеру, здійснюється правова експертиза нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері інформаційних технологій .

Діяльність Асоціації здійснюється на некомерційній підставі. Вважаємо за потрібне підкреслити, що всі кошти Асоціації спрямовані виключно на реалізацію її статутних суспільних цілей, і не використовуються в особистих інтересах її членів або засновників. У зв’язку з нестабільною фінансово — економічною ситуацією в країні, офіційна реєстрація щодо вступу в члени Асоціації УЕЛБУ всіх юридичних осіб, які ведуть свій бізнес у сфері інформаційних технологій, здійснюється на безкоштовній підставі, без внесення членських внесків до кінця 2010 року. Асоціація відкрита для вступу нових членів і з задоволенням розгляне нові ідеї та конструктивні пропозиції всіх організацій і установ, які мають відношення до функціонування і розвитку інформаційної мережі Інтернет в Україні. Якщо ви поділяєте наші ідеї та бажаєте брати участь у вирішенні аналогічних завдань, які ми поставили перед собою — запрошуємо вас приєднуватися.

З повагою
Організаційний комітет Асоціації
Учасників Електронного бізнесу України

Коментарі закриті.