Партнери Асоціації УЕЛБУ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Національна асоціація учасників електронної торгівлі

НАУЕТ www.nauet.ru є некомерційною недержавною організацією, яка об’єднує у своїх рядах організації різних форм власності, об’єднані спільною сферою діяльності, пов’язаної з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і глобальної мережі Інтернет у підприємницькій діяльності.

——————————————————————————————————————————————

Інтернет Партія України

Всеукраїнська громадська організація «Інтернет Партія України» (надалі – Організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для задоволення своїх законних прав і свобод. Детальніше >>>

——————————————————————————————————————————————

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)

АПІТУ зареєстрована 07.06.2007 в організаційно-правовій формі об’єднання підприємств — асоціація. Асоціація утворена в рамках реформування створеної в 2004 році громадської організації «Асоціація ІТ-дистриб’юторів» і є, в певному сенсі, наступницею цієї організації. Детальніше >>>

——————————————————————————————————————————————

Асоціація «Інформаційні технології України»

Метою створення Асоціації є консолідація зусиль по просуванню на зовнішніх ринках конкурентоздатної продукції українських компаній, злиття наукового і виробничого потенціалу України для створення програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам, а також умов для подальшого розвитку області. Детальніше >>>

——————————————————————————————————————————————

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності

Комітети Верховної Ради України здійснюють  законопроектну роботу,  готують,  попередньо  розглядають  питання,  віднесені до повноважень  Верховної  Ради  України,  та  виконують   контрольні функції у відповідних сферах відання.

——————————————————————————————————————————————

Державний комітет України з питань  регуляторної  політики та   підприємництва

Державний комітет України з питань  регуляторної  політики та   підприємництва  (Держпідприємництво  України)  є  центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,  який забезпечує реалізацію  державної політики у сфері підприємництва.  Діяльність Держпідприємництва України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

——————————————————————————————————————————————

Державний комітет фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Держфінмоніторинг України у своїй діяльності використовує рекомендації міжнародних організацій, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

——————————————————————————————————————————————

Лабораторія законодавчих ініціатив

Лабораторія законодавчих ініціатив є незалежною громадською організацією (аналітичним центром) заснованою у 2000 році випускниками Національного університету «Києво-Могилянська академія». Детальніше >>>

——————————————————————————————————————————————

НАУКОВО — ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ

Національна академія державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України – це головний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Детальніше >>>

——————————————————————————————————————————————

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (РВПС України НАН України ) – одна з найбільших, найстаріших і найавторитетніших наукових установ серед науково-дослідних закладів економічного профілю. Ініціатором заснування РВПС (тоді Комісії по виучуванню продуктивних сил України) і першим її Головою 8 березня 1919 р. став академік В.І.Вернадський . За свою тривалу історію РВПС України зробила значний внесок у фундаментальне будівництво національної економіки.

——————————————————————————————————————————————

Юридична група «Лекс’Юс» — юридичний радник, що сприяє розвиткові широкого спектру бізнес-структур та громадських організацій на теренах України з 2005 року, а з 2009 року, з розвитком закордонних представництв – на міжнародних ринках.

Детальнiше >>>

Коментарі закриті.